Hotel-Brasserie

Het kroonjuweel van het zuiden

Geschiedenis van Gulpen

Gulpen is een van de oudste nederzettingen in Zuid-Limburg, die al dateert van vóór het begin van onze jaartelling. In de tijd van de Romeinen lag Gulpen bij het kruispunt van de heirwegen Maastricht-Aken en Luik-Heerlen. Gelegen in het dal van de Geul, vlakbij de vrij steil omhooggaande helling van het dal en dichtbij het punt waar de zijbeken Gulp, Eijserbeek en Selzer- of Sinselbeek in de Geul stromen, was Gulpen vroeger een plek van grote strategische waarde.

Dat er in Gulpen al in de Romeinse tijd sprake was van bewoning, blijkt uit de restanten van een Romeins heiligdom die er gevonden zijn. Bij een doorwaadbare plaats in de Geul van de weg van Maastricht naar Aken werd in de vroege Middeleeuwen een 'motte' gebouwd. Het is de voorganger van kasteel Neubourg dat na 1288 gebouwd werd. Gulpen is een Karolingisch koningsgoed. In een akte van juni 1226 bevestigt keizer Frederik II dat keizer Hendrik II (tussen 1002 en 1024) delen van Gulpen heeft geschonken aan het Mariastift te Aken. Bij Gulpen behoorde toen ook het dorp Margraten, dat 'Gulpen op de Berg' werd genoemd.

Gulpen behoorde in de Middeleeuwen tot de heerlijkheid Rode: het Land van 's-Hertogenrade. Na de Limburgse Successieoorlog (1288, Slag bij Woeringen) werd de hertog van Brabant ook Heer van Rode. Gulpen behoort vanaf dan tot de landen van Overmaze. Na de Tachtigjarige Oorlog komt bij de verdeling tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1661 (het Partagetractaat), Gulpen in handen van de Republiek. Gulpen wordt de hoofdplaats van het Staatse gedeelte dat ook Kerkrade, Holset, Lemiers, Vaals en Vijlen omvatte. In de Franse Tijd (1795-1815) fungeert Gulpen als kanton in het Departement van de Nedermaas.

In 1568 kampeerde Willem van Oranje op de Gulperberg, toen hij Maastricht, tevergeefs overigens, belegerde.

De tramweg die vroeger Maastricht met Vaals verbond, liep achter kasteel Neubourg over een 600 meter lange en 22 meter hoge brug over het Gulpdal. Na 1945 zijn brug en tramweg opgeruimd. Het tramemplacement was het huidige busstation in het centrum van Gulpen.

gulpen-1

Brasserie de Kroon

Brasserie de kroon ligt midden op de markt in Gulpen langs het riviertje de Gulp en het gebouw zoals het nu is , is gebouwd omstreeks 1910.

Het gebouw is al minsten sinds 1340 als herberg en later als hotel in gebruik, het gebouw zag er toen uit zoals op deze oude foto.

gulpen-2

In de jaren rond 1400 was hier ook brouwerij gevestigd, de Kroon brouwerij, die later is overgegaan in de Brand bier brouwerij te Wijlre, niet ver van Gulpen vandaan
Vandaar dat dit ook een van de oudste Brand Etablissementen van Nederland is.

Na een brand in 1900 was het totaal verwoest en opgebouwd zo als het nu is.

gulpen-3

In 1928 werd begonnen met de bouw van de bioscoop , hierboven is een oud krantenartikel uit de krant van toen.

De grote bioscoop die achter ons huis ligt is nu helaas een ruïne, eind jaren 50 is het hotel als zodanig gesloten en is de Kroon verder gegaan als café.

gulpen-4
gulpen-5

In 1987 is het hele pand grondig gerestaureerd en verder gegaan als Brasserie de Kroon
Met een zeer mooi terras aan de Gulp.
Anno 2006 is er weer een hotel bij gekomen en is weer op de oude manier herstelt.

de-kroon